הרב אורי שרקי

רבי מאיר אדלר

(המאמר של הראי"ה קוק)ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תש"פקבצי MP3שיעור א', 5 דקות (1MB).

שיעור ב', 10 דקות (2MB).