ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תש"פ. אודיו, 10 דקות (2MB).