הרב אורי שרקי

האם אנחנו שואפים למדינת הלכה?

מרחשוון תש"פהקלטת וידאו