ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תש"פ. להוריד את השיעורים להאזנה.