תלמידי חכמים וחכמי אוה"ע

כ' בטבת תשס"ז

שאלה:

א. מקובל אצל החוקרים לומר שהרב קוק זצ"ל הושפע מהגל. האם זה נכון, ואם כן באיזה אופן?

ב. האם יש בעיה עקרונית לומר שת"ח הושפעו מחכמי אוה"ע, בכל אופן או באופן מסויים?

ג. להרגשתי מדגישים באוניברסיטאות את השפעת הגל על הרב, אריסטו על הרמב"ם וכו' מתוך תפיסה מקטינה על מעמדה של היהדות. הנחת יסוד מובלעת היא שאין יצירה וחידוש בהגות אצל היהודים, מן המשך של התפיסה של מחיקת הזהות היהודית - התפיסה הנוצרית. האם הרב מסכים?

תשובה:

א. זה כנראה נכון, עיין "למהלך האידיאות בישראל" שמבחינה צורנית מזכיר את ההיסטוריוסופיה ההגליאנית.

ב. אין שום בעיה. כתב הרמב"ם: "ושמע האמת ממי שאמרה". ו"חכמה בגוים תאמין".

ג. מה שאתה מאבחן באקדמיה הוא נכון. טעותם נמשכת מכך שהם אינם מבחינים בין תוכן עצמי לצורה חיצונית. יש למסורת הנבואית אפיון עצמי, שאינו ניתן לרדוקציה לשום תוכן חיצוני.