תפיסות של תורה מן השמים

כ', כ"א בטבת תשס"ז

שאלה 1:

לייבוביץ' בספרו "יהדות עם יהודי ומדינת ישראל" טוען שקדושת המקרא נובעת מההלכה שפסקה בדבר קדושתו, "ואין נפקא מינה אם הייתה כאן הכרעה חד פעמית ..או התגבשות איטית והדרגתית של דעת הציבור במשך דורות רבים" וזו הגישה שנוקטים כיום מבקרי המקרא הדתיים, אם כן מה הבעיה לקבל את תורת התעודות שנכתבו ונתגבשו בתקופות שונות אם אנו מאמינים שהם נכתבו בידי נביאים מפי ה' ולא מפי משה. אותו כנ"ל לגבי מקומות שמבקרי המקרא טוענים שחל בהם שיבוש אבל זה הנוח שהתקדש בעמ"י לכן הוא מקובל עלינו אבל להאמין שחל כאן שיבוש במהלך הדורות?

תשובה 1:

יש הבדל בין אם התורה ניתנת על ידי משה, שנבואתו באספקלריא המאירה ומביטה עד סוף כל הדורות, לבין אם היא משתלשלת מכח הנביאים, שאין להם להם אותם אופקים, ואינם יכולים לבטא את רוח האומה בשלימותה. דבריו של ליייבוביץ' נובעים משיטתו השוללת את משמעות ההיסטוריה, כן שכשם שאין חשיבות לדעתו לביאת המשיח, כך אין חשיבות לדעתו לממשותם ההיסטורית של מתן תורה ויציאת מצרים. מאחר והוא קאנטיאני וולונטריסט, הוא סבור שאין מלבד ההחלטה הרצונית של האדם לקבל עול מצוות, דבר.שאלה 2:

ואיך להתייחס לביקורת הנמוכה? דהינו מקומות בהם טוענים מבקרי המקרא כי חל בהם שיבוש. (מה שנראה גם מאוד הגיוני בחלק מהמקרים) הרי יש אצל ר' עקיבא איגר בגיליון הש"ס רשימה ארוכה של מקומות בהם לחז"ל היה נסח שונה בספרי התורה והנביאים ואיך זה מסתדר עם דברי הרמב"ם שטען שכל מילה נכתבה בידי משה מפי ה' .(או משהו כזה אינני בדיוק זוכרת)

תשובה 2:

אפשרות של שיבוש נקודתי תיתכן, וזה מחלוקות המסורה, שגם הרמב"ם הכיר, שהרי כתב בעצמו שהוא סומך על כתב ידו של בן אשר דווקא. אך לכל הדיעות מה שכתב משה הוא מן השמים, גם אם יש צורך במחקר או בפסיקה על פי רוב כתבי יד כדי להכריע בפרטים קטנים. אך אין זה נוגע לכללות התורה שבידינו, שחזקה היא שלא יטעה ה' אותנו למסור בידינו ספר שאינו של משה.