הרב אורי שרקי

ספר בראשית - סדרת שיעורים לבני נח

תש"פהקלטות וידאו:

שיעור 1, 28 דקות. אודיו (MP3, 10MB).

שיעור 2, 16 דקות. אודיו (MP3, 6MB).

שיעור 3, 18 דקות. אודיו (MP3, 11MB).

שיעור 4, 19 דקות. אודיו (MP3, 7MB).

שיעור 5, 18 דקות. אודיו (MP3, 13MB).

שיעור 6, 20 דקות. אודיו (MP3, 7MB).

שיעור 7, 21 דקות. אודיו (MP3, 7MB).

שיעור 8, 22 דקות. אודיו (MP3, 8MB).

שיעור 9, 17 דקות. אודיו (MP3, 6MB).

שיעור 10, 16 דקות. אודיו (MP3, 6MB).

שיעור 11, 12 דקות. אודיו (MP3, 5MB).