גדר עני שאינו הגון

כ"ב בטבת תשס"ז

שאלה:

האם אדם שמעשן באופן קבוע ומוציא כסף רב על סיגריות, וגם מהמר בלוטו, נכנס בגדר "עני שאינו הגון" שאין ראוי לתת לו צדקה? מהו בכלל הגדר של "עני שאינו הגון"?

תשובה:

אדם כזה צריך בדיקה. יתכן שהוא מכור, ואז צריך לעזור לו באופנים אחרים. עני שאינו הגון הוא מי שאינו זקוק לצדקה, והמקרה הזה גבולי.