בול דואר - כמה להדביק

כ"ה בטבת תשס"ז

שאלה:

ברצוני לשאול את כבודו כמה יש להדביק על מעטפה בולי דואר. שכן הדואר מעביר ומכבד גם מעטפות שעליהן מודבק בול בערך נמוך מן הנדרש ע"ל ידיו. האם עליי לציית להוראות הרשמיות או להסתפק בהדבקת בול בערך שאני יודע שהוא מכבד בפועל?

תשובה:

זה שהדואר מוחל אינו פוטר מהגזל.