הרב אורי שרקי

שו"ת בענייני מגיפת קורונה

תמליל שיחה, כ"ד באדר תש"פ
 

שאלה: כיצד יש לנהוג בתקופה זו לגבי תפילה במניין? ומה לגבי קריאת התורה?

תשובה: צריך לקיים מניין אחד מצומצם ושאחרים יתפללו בביתם בזמן המניין ההוא. ובשעה שמתקיימת קריאת התורה אפשר להצטרף ע"י קריאת התורה בבית מתוך חומש, רק בלי לברך, וזה נחשב כשותפות.

 

שאלה: מה דעת הרב לגבי הצטרפות למניין שמשדרים ברדיו?

תשובה: מניין ברדיו זה לא דבר שקיים.

 

שאלה: האם תפילה במניין דרך ZOOM (וכדו') נחשבת כתפילה בציבור לעניין אמירת קדיש?

תשובה: לא. יש מקילים בזה..

 

שאלה: לנוכח המצב, ששולחים לאנשים התראות אם עליהם להיכנס לבידוד ע"י איכון הטלפון, האם חובה עלי להסתובב עם טלפון כל הזמן ואף בשבת?

תשובה: לא צריך להגזים. אפשר להיות מעט זמן מרוחק מהטלפון וגם אם קיבלת התראה אז אתה תיכנס לבידוד אחרי שעה.

 

שאלה: קבוצת רבנים בארה"ב הכריזה על היום (שישי) כחצי יום צום. האם לדעת הרב יש להכריז על תענית?

תשובה: לדעתי לא. אך יש רבנות ראשית והיא תחליט.

 

שאלה: האם צריך להתחיל לומר "אבינו מלכנו" לאחר תפילת העמידה?

תשובה: לא.

 

שאלה: האם יש נק' בציר ההתפתחות הצפויה של משבר הקורונה שבה הרב סובר שיש להתפלל את כל התפילות בביתו ביחידות?

תשובה: לפי ההוראות של משרד הבריאות.

 

שאלה: איך אפשר לבקש "ותן טל ומטר" בשעה שעם ישראל זקוק לשמש מרפא?!

תשובה: זה לא קשור.

 

שאלה: אם בני ביתו של אדם חוששים מכך שהוא מתפלל במניין בביהכ"נ, האם ראוי לו להפסיק ללכת על מנת להרגיעם?

תשובה: כן.

 

שאלה: אם ההורים מבקשים מאוד לעשות ביחד את ליל הסדר או סתם להיפגש עם הנכדים, האם להישמע להם?

תשובה: לא.

 

שאלה: לגבי תענית בכורות של ערב פסח, לאור הנסיבות, שלא יוכלו להשתתף בסעודת מצוה, האם ראוי שהבכורות יצומו? ואולי ראוי שיצומו לאור המצב?

תשובה: למה שלא ישתתפו בסעודת מצוה?! שיעשו בעצמם סיום מסכת!

 

שאלה: כיצד יהיה ניתן לחוש את החירות בליל הסדר בשעה שנחגוג אותו בבידוד ובריחוק מבני המשפחה המורחבת?

תשובה: יש בכלל הלכות קורבן פסח שאסור לצאת מהבית עם הבשר. זאת אומרת שאדרבה, יש פה משהו מעיין קורבן פסח המקורי.

 

שאלה: האם יש מקורות המעידים על משבר כזה המגיע כחלק מתהליך הגאולה השלימה?

תשובה: זה כתוב בזכריה ”וְזֹאת תִּהְיֶה הַמַּגֵּפָה אֲשֶׁר יִגֹּף ה' אֶת כָּל הָעַמִּים“ (יד, יב). ויש גם בישעיה ”לֵךְ עַמִּי בֹּא בַחֲדָרֶיךָ וּסְגֹר דְּלָתְךָ בַּעֲדֶךָ, חֲבִי כִמְעַט רֶגַע עַד יַעֲבָר זָעַם“ (כו, כ), כל העולם היום, כולל הנוצרים, קוראים את הפסוק הזה בהתרגשות. אני חושב שלא צריך לנסות להיות מאלה שיודעים את סודו של הקב"ה כי הוא מגלה את סודו לעבדיו הנביאים, אז מי שיטען שהוא נביא אז אולי.

 

שאלה: הרבה רבנים עוסקים בשאלה למה ומדוע זה קורה. האם נכון לעסוק בזה בכלל? האין יוצא מזה חילול השם?

תשובה: כמה שאני מסכים איתך...

 

שאלה: אנשים מפיצים כל מיני 'נבואות', המבוססות בד"כ על ציטוט מספר כזה או אחר, על כך שהמשבר הנוכחי מסמן את סוף העולם או את ביאת המשיח או עונש למלכות רומי. כיצד להתייחס לדברים אלה?

תשובה: בזהירות.

 

שאלה: האם אפשר לומר שכעת שאנחנו מבודדים האחד מהשני יש כאן התחלה של תיקון לכל תקופת הבחירות שגרמה למחלוקות רבות בעם?

תשובה: מי שרוצה, שיגיד.

 

שאלה: מה אנו יכולים ללמוד מכך שאנו מתבקשים להתרחק פיזית מהקודש הגלוי, כגון ספר תורה ומזוזה?

תשובה: נישוק ס"ת ומזוזה זה לא מצווה בתורה. זה דבר טוב, אך זה רק מידת חסידות, ולא צריך לעשות מזה את מרכז החיים הדתיים.

 

שאלה: קל ליפול לתחושות של צרה פרטית. כיצד ניתן להשתתף בצרת הציבור?

תשובה: "להשתתף בצרת הציבור" זה דבר שבהכרה, זו לא פעולה מעשית. ”לישתף איניש נפשיה בהדי צבורא“. כמו"כ, בזה שאדם מתפלל בשעה שהציבור מתפללים גם זה חלק מההשתתפות.

 

שאלה: מה לדעת הרב המשמעות שיש לאירוע ולאיזה עולם הוא יוביל אותנו? הרי כל משבר אמור להצמיח משהו חדש, לא?

תשובה: בודאי! יהיה עולם שבו אנשים יהיו פחות משוגעים בריצה אחרי כל מקום. בספר הנסיך הקטן כתב שאנשים שנוסעים ברכבת באמת אין להם זמן לחשוב על המקום שממנו הם יצאו (פ' 22).

 

שאלה: כולם עכשיו מדברים על משיח שעומד להגיע. זה לא רק מעכב אותו? הרי משיח צריך לבוא בהיסח הדעת (ע"פ תלמוד בבלי סנהדרין צז, א)!

תשובה: נכון, זה מעכב אותו. אבל לא נורא, כיון שהם לא יודעים מה זה משיח באמת אז הם חושבים על דברים שהם לא המשיח.

 

שאלה: הרבה רבנים קבליים אומרים שהפיתרון של כל הסיפור הזה הוא לראות את עם ישראל מתאחד ומשנה את היחסים שלו ל"ואהבת רעך כמוך", ולצרף גם את כל האנושות למסר הזה. האם זה המסר שעם ישראל צריך להעביר לעולם?

תשובה: כן.

 

שאלה: מה המסר של הרב לעם ישראל מתוך האירוע הזה שמתרחש? מה עלינו לעשות כעם?

תשובה: לשמור שבת, זה דווקא הזדמנות.