תוארי הרבנים

כ"ו בטבת תשס"ז

שאלה:

מה הקריטריון להגדרת התואר הניתן לרבנים? מה ההבדל בין "הגאון הרב..." ובין "הרשל"צ הרה"ג..." לבין רב סתם, בלי תוספות? מה עדיף על מה? איך זוכים לתואר זה? ומדוע ניתן לרב זה ולא לרב אחר?

תשובה:

ראשל"צ, כלומר ראשון לציון, הוא תואר כבוד הנהוג מאז התקופה של השלטון התורכי, כדי לציין את נושא משרת ה"חכם באשי" (רב ראשי) של ירושלים וארץ ישראל. תואר זה הועבר לרב הראשי הספרדי של מדינת ישראל. הרב הגאון הוא תואר של כבוד למי שגדול במיוחד בתורה, ואין לזה כלל מיוחד. הרב החסיד, נאמר על אישיות גדולה ביראת שמים. בגרמניה בימי הביניים היה נהוג התואר "מורנו הרב" עבור גדולי הדור, והיתה לזה סמיכה מיוחדת. כל אדם שקיבל סמיכה לרבנות מכונה בתואר רב. לפעמים גם אנשים שאינם רבנים מכונים רב עם רי"ש סגולה ובי"ת דגושה, מפני הכבוד, ונהוג לכתוב ר'. בימי המשנה והתלמוד, ההיאררכיה של התארים היתה "גדול מרב, רבי. גדול מרבי, רבן. גדול מרבן, שמו". אצל החסידים נהוג הכינוי אדמו"ר כדי לתאר את ראש החסידים.