אדם הראשון, איש ואשה

י"ט בניסן תש"פ

שאלה:

1. הרב בשיעורים כל הזמן אומר ש"אדם" זה האיש והאשה ביחד. אם כך, איך הרב מסביר את זה שכתוב פעמיים (פרק ב ופרק ג) "האדם ואשתו"?

2. הרב בשיעורים מצד אחד אמר שהאשה היא רוחנית ושייכת לגן עדן (לכן לא צריכה ברית מילה, אומרת "שעשני כרצונו" וכו'), ומצד שני אמר שלאשה יש נטייה גדולה יותר לעוה"ז (תכשיטים, בגדים וכו'). איך ניישב בין שני הדברים?


תשובה:

1. זה נאמר ביחס לבושת העירום, וזה שייך רק למצב שבו נפרדות הזהויות שלהם זו מזו.

2. רוחנית מצד זהותה הפנימית, וארצית מצד ההכרה הגלויה.