הרב אורי שרקי

מה זו גאולה? - מתוך המאמרים על פרשת וארא