מנוחה בשבת

ד' בשבט תשס"ז

שאלה:

"שבת מנוחה" - למה הכוונה כאשר אומרים "מנוחה"? בשבילי המנוחה בשבת היא עשייה של דברים הגורמים לי לעונג ("עונג שבת"?). עבודתי, עד כמה שהיא מהנה, היא עיקרון שאיני עובר עליו - אני לא עובד בשבת. מצד שני, לימודים (לימודי ה"חול" באוניברסיטה) הם משהו שאני נהנה ממנו, ועוסק בו בשבת (האם זה נכון שלפי ההלכה אמורים ללמוד רק לימודי קודש בשבת?). בנוסף, פעילות גופנית, שמיעת מוזיקה, מחשב, סרטים, מסעדות וכו' הן פעולות שאני מגדיר כתענוגות, שאני נהנה מהן בשבת. זוהי משמעות המנוחה בעבורי. מה הבעיה בכך?

תשובה:

המנוחה בשבת היא בנוסף לאיסור מלאכה ולא חופפת לו. איסור המלאכה הוא הפסקת היצירה, בין קשה בין קלה, כדרך ששבת ה' ממלאכת עולמו ביום השביעי אע"פ שאינה קשה לו.

מותר ללמוד חול בשבת אלא אם כן אתה לחוץ על הבחינה הקרובה בנושא הנלמד.

פעילות גופנית לשם כיף מותרת, ולשם בריאות אסורה.

מוסיקה נאסרה מדרבנן שמא יתקן כלי שיר.

למה לך להשבית את מנוחת מלצרי המסעדה בשבת?