צדיק דלעילא וצדיק דלתתא

ד' בשבט תשס"ז

שאלה:

מובא בזוה"ק שיוסף נקרא צדיק דלעילא ובנימין נקרא צדיק דלתתא.

1. מדוע?

2. ה"שם משמואל" פר' ראה שנת תר"ע מקשר את זה לסוגיא בגמ' ב"ב ע"ה ע"א על השוהם והישפה. לפי הבנתי מדובר על משיח בן יוסף ומשיח בן דוד, אז א"כ מה הקשר לצדיק דלעילא וצדיק דלתתא?

תשובה:

1. יוסף הוא צדיק דלעילא משום שהוא מושך את הקדושה ממעלה למטה על ידי שמירת הברית. ההתגברות על היצר יש בה הזדקקות להתגברות השכל על הרגש, וזה עוד מימד של עליונות. בנימין הוא צדיק דלתתא כי הוא מבטא את ההשתוקקות של האדם להידבק בעליונים, והוא בא מצד האומה. כך עולה מדברי השם משמואל.

2. יתכן לקשור את הדברים למשיח בן יוסף ומשיח בן דוד, אע"פ שזה לא מובא שם. נראה לי יותר לחלק בין יוסף, הבונה על קדושתו הפרטית, העילאית (צדיק דלעילא), לבין משיח בן יוסף, הלאומי-ארצי. בנימין הוא היהודי של העתיד, הבא לחבר בין המשיחים, כדרך שבנימין בן יעקב השלים בין יוסף ליהודה. אצלו העילא והתתא כבר השלימו והתאחדו.