הרב אורי שרקי

התקווה לשיח עם האסלאם מחייבת אותנו קודם כל לדעת מי אנחנו

כנס ירושלים, ל' בשבט תשע"והקלטת וידאו