הרב אורי שרקי

"אתם קרויים אדם ואין אומות העולם קרויים אדם"

תמוז תש"פהקלטת וידאו