הרב אורי שרקי

עליה לארץ ויישוב הארץ במצבי ירידה

מתוך שיעור ב"מאמר הדור" ש"בעקבי הצאן" מאת הראי"ה קוק, עמוד קי"ד - "והדור הכללי והפרטי..."

מכון מאיר, ט"ז בסיון תשע"חהקלטת וידאו