הרב אורי שרקי

מה יותר חשוב: העולם הזה או העולם הבא?

מתוך שיעור בספר ויקרא

מכון מאיר, כ"ד בכסלו תשס"חהקלטת וידאו