הרב אורי שרקי

איך דוד הנהיג מלוכה

מתוך שיעור ב"עולת הראיה" לראי"ה קוק

מכון מאיר, י"א באייר תשע"טהקלטת וידאו