הרב אורי שרקי

ההקרנה הסמויה של סתרי תורה

מתוך שיעור בספר "אורות התורה" לראי"ה קוק

מכון מאיר, כ"ב במרחשוון תשע"זהקלטת וידאו