הרב אורי שרקי

הרקע מאחורי שאלות באמונה של תלמידים

מתוך שיעור בספר "אדר היקר" לראי"ה קוק

מכון מאיר, י"ב במרחשוון תשע"חהקלטת וידאו