הרב אורי שרקי

העולם הבא, תחיית המתים

מתוך שיעור בספר הכוזרי לרבי יהודה הלוי

מכון מאיר, י"ד בתמוז תשס"טהקלטת וידאו