הרב אורי שרקי

ספר בראשית

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תש"פקבצי MP3:

שיעור 1, מבוא ללימוד (10 דקות, 2MB).

שיעור 2, פרק א', פסוק א' (10 דקות, 2MB).

שיעור 3, פרק א', פסוק א' (10 דקות, 2MB).

שיעור 4, פרק א', פסוק א' (10 דקות, 2MB).

שיעור 5, פרק א', פסוק א' (10 דקות, 2MB).

שיעור 6, פרק א', פסוק א' (10 דקות, 2MB).

שיעור 7, פרק א', פסוק ב' (10 דקות, 2MB).

שיעור 8, פרק א', פסוק ב' (10 דקות, 2MB).

שיעור 9, פרק א', פסוק ד' (10 דקות, 2MB).

שיעור 10, פרק א', פסוק ו' (10 דקות, 2MB).

שיעור 11, פרק א', פסוק ט' (10 דקות, 2MB).

שיעור 12, פרק א', פסוק י"ב (10 דקות, 2MB).

שיעור 13, פרק א', פסוק כ' (10 דקות, 2MB).

שיעור 14, פרק א', פסוק כ"ו (10 דקות, 2MB).

שיעור 15, פרק א', פסוק כ"ז (10 דקות, 2MB).

שיעור 16, פרק א', פסוק ל"א (10 דקות, 2MB).

שיעור 17, פרק א', סיום הפרק (10 דקות, 2MB).

שיעור 18, פרק ב', פסוק ד' (10 דקות, 2MB).

שיעור 19, פרק ב', פסוק ה' (10 דקות, 2MB).

שיעור 20, פרק ב', פסוק ז' (10 דקות, 2MB).

שיעור 21, פרק ב', פסוק י' (10 דקות, 2MB).

שיעור 22, פרק ב', פסוק ט"ז (10 דקות, 2MB).

שיעור 23, פרק ב', פסוק י"ז (10 דקות, 2MB).

שיעור 24, פרק ב', פסוק י"ח (10 דקות, 2MB).

שיעור 25, פרק ב', פסוק כ"א (10 דקות, 2MB).

שיעור 26, פרק ב', פסוק כ"ב (10 דקות, 2MB).

שיעור 27, פרק ב', פסוק כ"ד (10 דקות, 2MB).

שיעור 28, פרק ג', פסוק א' (10 דקות, 2MB).

שיעור 29, פרק ג', פסוק ד' (10 דקות, 2MB).

שיעור 30, פרק ג', פסוק י"א (10 דקות, 2MB).

שיעור 31, פרק ג', פסוק י"ד (10 דקות, 2MB).

שיעור 32, פרק ג', פסוק כ"א (10 דקות, 2MB).

שיעור 33, פרק ג', פסוק כ"ב (10 דקות, 2MB).

שיעור 34, פרק ד', פסוק א' (10 דקות, 2MB).

שיעור 35, פרק ד', פסוק ג' (10 דקות, 2MB).

שיעור 36, פרק ד', פסוק ח' (10 דקות, 2MB).

שיעור 37, פרק ד', פסוק ט' (10 דקות, 2MB).

שיעור 38, פרק ד', פסוק י"ד (10 דקות, 4MB).

שיעור 39, פרק ד', פסוק י"ז (10 דקות, 2MB).

שיעור 40, פרק ד', פסוק י"ט (10 דקות, 2MB).

שיעור 41, פרק ד', פסוק כ"ה (10 דקות, 2MB).

שיעור 42, פרק ה', פסוק א' (10 דקות, 2MB).

שיעור 43, פרק ה', פסוק ה' (10 דקות, 2MB).

שיעור 44, פרק ה', פסוק כ"א (10 דקות, 2MB).

שיעור 45, פרק ה', פסוק ל' (10 דקות, 2MB).

שיעור 46, פרק ו', פסוק ב' (10 דקות, 2MB).

שיעור 47, פרק ו', פסוק ד' (10 דקות, 2MB).

שיעור 48, פרק ו', פסוק ח' (10 דקות, 2MB).

שיעור 49, פרק ו', פסוק ט' (10 דקות, 2MB).

שיעור 50, פרק ו', פסוק ט' (10 דקות, 4MB).

שיעור 51, פרק ו', פסוק ט"ו (10 דקות, 2MB).

שיעור 52, פרק ז', פסוק א' (10 דקות, 2MB).

שיעור 53, פרק ז', פסוק י' (10 דקות, 2MB).

שיעור 54, פרק ח', פסוק ה' (10 דקות, 2MB).

שיעור 55, פרק ח', פסוק ז' (10 דקות, 4MB).