אודיו, כ"ב באלול תש"פ, ביה"כ "בית יהודה", י-ם (MP3, 6MB).