הרב אורי שרקי

האיגרת של בעש"ט לגיסו

תשע"ב, ביה"כ "בית יהודה", י-ם,הקלטת וידאו