הרב אורי שרקי

ספר "מורה הנבוכים" לרמב"ם

סדרת השיעורים בטכניון, תשנ"א-תשנ"ט

 

 

קבצי MP3. חסרות הקלטות של חלק מהשיעורים. מספור העמודים לפי מהדורת הרב קאפח (מוסד הרב קוק, תשל"ז).

חלק א'

חלק ב'

חלק ג'
 חלק א':

שיעור 1, עמ' ג', מבוא (70 דקות, 25MB). חסרה תחילת ההקלטה.

שיעור 2, עמ' י"ז, פרק א' (33 דקות, 12MB). חסרה תחילת ההקלטה.

שיעור 3, עמ' י"ז, פרק א' (35 דקות, 13MB). איכות הקלטה גרועה.

שיעור 4, עמ' כ"א, פרק ד' (34 דקות, 12MB). חסרה תחילת ההקלטה.

שיעור 5, עמ' כ"ו, פרק ט' (4 דקות, 2MB). חסרה תחילת ההקלטה.

שיעור 6, עמ' כ"ז, פרק י' (36 דקות, 13MB).

שיעור 7, עמ' כ"ט, פרק י"ב (40 דקות, 14MB). חסרה תחילת ההקלטה.

שיעור 8, עמ' ל"א, פרק ט"ו (9 דקות, 4MB). חסרים תחילת וסוף ההקלטה.

שיעור 9, עמ' מ', פרק כ"ו (42 דקות, 15MB). חסרה תחילת ההקלטה. איכות הקלטה גרועה.

שיעור 10, עמ' מ', פרק כ"ו (22 דקות, 8MB). חסרה תחילת ההקלטה.

שיעור 11, עמ' מ"א, פרק כ"ז (43 דקות, 15MB). חסרה תחילת ההקלטה.

שיעור 12, עמ' מ"א, פרק כ"ח (24 דקות, 8MB). חסרה תחילת ההקלטה.

שיעור 13, עמ' מ"ד, פרק ל' (40 דקות, 14MB). חסרה תחילת ההקלטה.

שיעור 14, עמ' מ"ו, פרק ל"א (45 דקות, 16MB). חסרה תחילת ההקלטה. איכות הקלטה גרועה.

שיעור 15, עמ' מ"ט, פרק ל"ג (9 דקות, 3MB). חסרים תחילת וסוף ההקלטה. איכות הקלטה גרועה.

שיעור 16, עמ' נ"ב, פרק ל"ד (17 דקות, 6MB). חסרה תחילת ההקלטה. איכות הקלטה גרועה.

שיעור 17, עמ' נ"ד, פרק ל"ד (30 דקות, 11MB). איכות הקלטה גרועה.

שיעור 18, עמ' נ"ו, פרק ל"ו (39 דקות, 14MB).

שיעור 19, עמ' נ"ז, פרק ל"ו (35 דקות, 12MB).

שיעור 20, עמ' נ"ח, פרק ל"ז (16 דקות, 6MB). חסר סוף ההקלטה.

שיעור 21, עמ' ס"ב, פרק מ"א (42 דקות, 15MB).

שיעור 22, עמ' ס"ג, פרק מ"ג (38 דקות, 14MB). דילוג באמצע ההקלטה.

שיעור 23, עמ' ס"ז, פרק מ"ו (76 דקות, 27MB). חסרה תחילת ההקלטה. איכות הקלטה גרועה.

שיעור 24, עמ' ס"ט, פרק מ"ו (37 דקות, 13MB).

שיעור 25, עמ' ע"א, פרק מ"ח (43 דקות, 15MB).

שיעור 26, עמ' פ"ג, פרק נ"ד (47 דקות, 17MB). בתחילת ההקלטה דיון על ספרים שצריך ללמוד אותם.

שיעור 27, עמ' פ"ג, פרק נ"ד (27 דקות, 10MB). חסר סוף ההקלטה.

שיעור 28, עמ' פ"ד, פרק נ"ד (38 דקות, 13MB). חסרה תחילת ההקלטה.

שיעור 29, עמ' פ"ד, פרק נ"ד (28 דקות, 10MB). דילוגים, חסר סוף ההקלטה.

שיעור 30, עמ' פ"ה, פרק נ"ה (16 דקות, 6MB). חסר סוף ההקלטה.

שיעור 31, עמ' ק"ט, פרק ס"ה (20 דקות, 7MB). ד' בשבט תשנ"ג. חסרה תחילת ההקלטה.

שיעור 32, עמ' ק"י, פרק ס"ו (10 דקות, 4MB). י"א בשבט תשנ"ג. חסר סוף ההקלטה.

שיעור 33, עמ' קט"ז, פרק ס"ט (18 דקות, 6MB). כ"ה בשבט תשנ"ג. חסרה תחילת ההקלטה.

שיעור 34, עמ' קכ"ב, פרק ע"א (33 דקות, 12MB). א' בניסן תשנ"ג.

שיעור 35, עמ' קכ"ד, פרק ע"א (39 דקות, 14MB). כ"ט בניסן תשנ"ג.

שיעור 36, עמ' קכ"ד, פרק ע"א (30 דקות, 11MB). חסרה תחילת ההקלטה.

שיעור 37, עמ' קכ"ה, פרק ע"א (58 דקות, 21MB). י"ג באייר תשנ"ג. איכות הקלטה גרועה.

שיעור 38, עמ' קכ"ז, פרק ע"ב (45 דקות, 16MB). כ"ז באייר תשנ"ג.

שיעור 39, עמ' קכ"ט, פרק ע"ב (30 דקות, 11MB). חסר סוף ההקלטה.

שיעור 40, עמ' קכ"ט, פרק ע"ב (31 דקות, 11MB). י"ט בסיון תשנ"ג.

שיעור 41, עמ' ק"ל, פרק ע"ב (39 דקות, 14MB). כ"ו בסיון תשנ"ג.

שיעור 42, עמ' קל"ב, פרק ע"ב (38 דקות, 13MB). ג' בתמוז תשנ"ג.

שיעור 43, עמ' קל"ד, פרק ע"ג (27 דקות, 10MB). חסרה תחילת ההקלטה.

שיעור 44, עמ' קל"ז, פרק ע"ג (30 דקות, 11MB). כ"ח באלול תשנ"ג.

שיעור 45, עמ' קל"ט, פרק ע"ג (35 דקות, 13MB).

שיעור 46, עמ' ק"מ, פרק ע"ג (43 דקות, 15MB). איכות הקלטה גרועה בחלק השני של השיעור.

שיעור 47, עמ' קמ"א, פרק ע"ג (37 דקות, 13MB).

שיעור 48, עמ' קמ"ב, פרק ע"ג (40 דקות, 14MB). י"א במרחשוון תשנ"ד.

שיעור 49, עמ' קמ"ד, פרק ע"ג (41 דקות, 14MB). י"ח במרחשוון תשנ"ד.

שיעור 50, עמ' קמ"ו, פרק ע"ד (37 דקות, 13MB). כ"ה במרחשוון תשנ"ד.

שיעור 51, עמ' קמ"ח, פרק ע"ד (40 דקות, 14MB). ב' בכסלו תשנ"ד.

שיעור 52, עמ' קמ"ט, פרק ע"ד (41 דקות, 15MB). ט' בכסלו תשנ"ד.

שיעור 53, עמ' קנ"א, פרק ע"ה (37 דקות, 13MB). ט"ז בכסלו תשנ"ד.

שיעור 54, עמ' קנ"ג, פרק ע"ו (41 דקות, 15MB). כ"ג בכסלו תשנ"ד.

 

חלק ב':

שיעור 1, עמ' קנ"ט, הקדמות (38 דקות, 13MB). ז' בטבת תשנ"ד.

שיעור 2, עמ' קנ"ט, הקדמות (42 דקות, 15MB). י"ד בטבת תשנ"ד.

שיעור 3, עמ' קס"א, הקדמות (44 דקות, 16MB). כ"א בטבת תשנ"ד.

שיעור 4, עמ' קס"א, הקדמות (33 דקות, 12MB). ו' בשבט תשנ"ד.

שיעור 5, עמ' קס"ב, הקדמות (36 דקות, 13MB). י"ג בשבט תשנ"ד.

שיעור 6, עמ' קס"ה, פרק א' (18 דקות, 7MB). כ' בשבט תשנ"ד. חסרה תחילת ההקלטה. איכות הקלטה גרועה.

שיעור 7, עמ' קס"ה, פרק א' (39 דקות, 14MB). כ"ז בשבט תשנ"ד.

שיעור 8, עמ' קס"ז, פרק א' (29 דקות, 10MB). ד' באדר תשנ"ד.

שיעור 9, עמ' קס"ח, פרק א' (41 דקות, 15MB). י"א באדר תשנ"ד.

שיעור 10, עמ' קס"ט, פרק ב' (28 דקות, 10MB). י"ח באדר תשנ"ד.

שיעור 11, עמ' ק"ע, פרק ג' (25 דקות, 9MB). כ"ה באדר תשנ"ד.

שיעור 12, עמ' קע"א, פרק ג' (32 דקות, 11MB). ג' בניסן תשנ"ד.

שיעור 13, עמ' קע"ב, פרק ד' (28 דקות, 10MB). כ"ד בניסן תשנ"ד.

שיעור 14, עמ' קע"ג, פרק ד' (37 דקות, 13MB). א' באייר תשנ"ד.

שיעור 15, עמ' קע"ה, פרק ה' (13 דקות, 5MB). ח' באייר תשנ"ד.

שיעור 16, עמ' קע"ו, פרק ו' (32 דקות, 11MB). ט"ו באייר תשנ"ד.

שיעור 17, עמ' קע"ז, פרק ו' (39 דקות, 14MB). כ"ב באייר תשנ"ד.

שיעור 18, עמ' קע"ח, פרק ו' (56 דקות, 20MB). כ"ט באייר תשנ"ד.

שיעור 19, עמ' קע"ט, פרק ז' (46 דקות, 16MB). ז' בסיון תשנ"ד.

שיעור 20, עמ' ק"פ, פרק ט' (46 דקות, 17MB). י"ד בסיון תשנ"ד.

שיעור 21, עמ' קפ"ב, פרק י' (49 דקות, 17MB). כ"א בסיון תשנ"ד.

שיעור 22, עמ' קפ"ב, פרק י' (36 דקות, 13MB). כ"ח בסיון תשנ"ד.

שיעור 23, עמ' קפ"ג, פרק י' (35 דקות, 13MB). ה' בתמוז תשנ"ד.

שיעור 24, עמ' קפ"ד, פרק י"א (30 דקות, 11MB). י"ב בתמוז תשנ"ד.

שיעור 25, עמ' קפ"ה, פרק י"א (40 דקות, 14MB). י"ט בתמוז תשנ"ד.

שיעור 26, עמ' קפ"ז, פרק י"ב (52 דקות, 18MB). כ"ו בתמוז תשנ"ד.

שיעור 27, עמ' קפ"ט, פרק י"ג (27 דקות, 10MB). כ"ג באלול תשנ"ד.

שיעור 28, עמ' ק"צ, פרק י"ג (34 דקות, 12MB). ח' בתשרי תשנ"ה.

שיעור 29, עמ' קצ"ב, פרק י"ג (27 דקות, 10MB). כ"ט בתשרי תשנ"ה.

שיעור 30, עמ' קצ"ד, פרק י"ד (27 דקות, 10MB). ו' במרחשוון תשנ"ה.

שיעור 31, עמ' קצ"ה, פרק י"ד (39 דקות, 14MB). י"ג במרחשוון תשנ"ה.

שיעור 32, עמ' קצ"ט, פרק י"ז (31 דקות, 11MB). כ' במרחשוון תשנ"ה.

שיעור 33, עמ' ר"א, פרק י"ח (39 דקות, 14MB). כ"ז במרחשוון תשנ"ה.

שיעור 34, עמ' ר"ב, פרק י"ב (30 דקות, 11MB). ה' בכסלו תשנ"ה.

שיעור 35, עמ' ר"ד, פרק י"ט (40 דקות, 14MB). י"ב בכסלו תשנ"ה.

שיעור 36, עמ' ר"ה, פרק י"ט (33 דקות, 12MB). י"ט בכסלו תשנ"ה.

שיעור 37, עמ' ר"ז, פרק י"ט (32 דקות, 11MB). כ"ו בכסלו תשנ"ה.

שיעור 38, עמ' ר"ט, פרק כ' (46 דקות, 16MB). ג' בטבת תשנ"ה.

שיעור 39, עמ' רי"א, פרק כ"א (34 דקות, 12MB). י' בטבת תשנ"ה.

שיעור 40, עמ' רט"ו, פרק כ"ג (39 דקות, 14MB). י"ז בטבת תשנ"ה.

שיעור 41, עמ' רט"ז, פרק כ"ד (44 דקות, 16MB). ל' בשבט תשנ"ה.

שיעור 42, עמ' רי"ט, פרק כ"ד (38 דקות, 13MB). ז' באדר א' תשנ"ה.

שיעור 43, עמ' רי"ט, פרק כ"ה (43 דקות, 15MB). י"ד באדר א' תשנ"ה.

שיעור 44, עמ' רי"ט, פרק כ"ה (52 דקות, 18MB). כ"א באדר א' תשנ"ה.

שיעור 45, עמ' ר"כ, פרק כ"ה (31 דקות, 11MB). כ"ח באדר א' תשנ"ה.

שיעור 46, עמ' רכ"א, פרק כ"ה (67 דקות, 24MB). ה' באדר ב' תשנ"ה. כולל דיון על עליה להר הבית ובית המקדש.

שיעור 47, עמ' רכ"ב, פרק כ"ו (45 דקות, 16MB). י"ב באדר ב' תשנ"ה.

שיעור 48, עמ' רכ"ג, פרק כ"ח (13 דקות, 5MB). י"ט באדר ב' תשנ"ה. חסר סוף ההקלטה.

שיעור 49, עמ' רכ"ה, פרק כ"ט (42 דקות, 15MB). כ"ו באדר ב' תשנ"ה.

שיעור 50, עמ' רכ"ח, פרק כ"ט (41 דקות, 14MB). ד' בניסן תשנ"ה.

שיעור 51, עמ' ר"ל, פרק כ"ט (43 דקות, 15MB). כ"ה בניסן תשנ"ה.

שיעור 52, עמ' ר"ל, פרק כ"ט (48 דקות, 17MB). ב' באייר תשנ"ה.

שיעור 53, עמ' רל"ב, פרק ל' (37 דקות, 13MB). ט' באייר תשנ"ה.

שיעור 54, עמ' רל"ג, פרק ל' (29 דקות, 10MB). ט"ז באייר תשנ"ה. איכות הקלטה גרועה בסוף השיעור.

שיעור 55, עמ' רל"ה, פרק ל' (39 דקות, 14MB). כ"ב באייר תשנ"ה.

שיעור 56, עמ' רל"ה, פרק ל' (36 דקות, 13MB). א' בסיון תשנ"ה.

שיעור 57, עמ' רל"ז, פרק ל' (34 דקות, 12MB). ח' בסיון תשנ"ה. חסרה תחילת ההקלטה.

שיעור 58, עמ' רל"ז, פרק ל' (43 דקות, 15MB). ט"ו בסיון תשנ"ה.

שיעור 59, עמ' רל"ט, פרק ל"ב (52 דקות, 18MB). כ"ב בסיון תשנ"ה.

שיעור 60, עמ' רמ"א, פרק ל"ב (40 דקות, 14MB). כ"ט בסיון תשנ"ה.

שיעור 61, עמ' רמ"ב, פרק ל"ב (49 דקות, 17MB). ו' בתמוז תשנ"ה.

שיעור 62, עמ' רמ"ג, פרק ל"ג (39 דקות, 14MB). י"ג בתמוז תשנ"ה.

שיעור 63, עמ' רמ"ד, פרק ל"ד (51 דקות, 18MB). כ' בתמוז תשנ"ה.

שיעור 64, עמ' רמ"ו, פרק ל"ו (52 דקות, 19MB). כ"ז בתמוז תשנ"ה.

שיעור 65, עמ' רמ"ו, פרק ל"ו (46 דקות, 16MB). י' באלול תשנ"ה.

שיעור 66, עמ' רמ"ו, פרק ל"ו (53 דקות, 19MB). י"ז באלול תשנ"ה. איכות הקלטה גרועה בסוף השיעור.

שיעור 67, עמ' רמ"ו, פרק ל"ו (47 דקות, 17MB). כ"ד באלול תשנ"ה.

שיעור 68, עמ' רמ"ח, פרק ל"ו (25 דקות, 9MB). כ"ג בתשרי תשנ"ו. חסרה תחילת ההקלטה.

שיעור 69, עמ' רמ"ט, פרק ל"ז (52 דקות, 18MB). ל' בתשרי תשנ"ו. דילוגים בהקלטה. איכות הקלטה גרועה.

שיעור 70, עמ' רנ"א, פרק ל"ח (22 דקות, 8MB). ז' במרחשוון תשנ"ו.

שיעור 71, עמ' רנ"ב, פרק ל"ח (35 דקות, 13MB). י"ד במרחשוון תשנ"ו.

שיעור 72, עמ' רנ"ב, פרק ל"ט (49 דקות, 18MB). כ"א במרחשוון תשנ"ו.

שיעור 73, עמ' רנ"ג, פרק ל"ט (36 דקות, 13MB). כ"ח במרחשוון תשנ"ו.

שיעור 74, עמ' רנ"ה, פרק מ' (45 דקות, 16MB). ה' בכסלו תשנ"ו.

שיעור 75, עמ' רנ"ז, פרק מ"א (49 דקות, 17MB). י"ב בכסלו תשנ"ו.

שיעור 76, עמ' רנ"ט, פרק מ"ב (24 דקות, 9MB). י"ט בכסלו תשנ"ו.

שיעור 77, עמ' ר"ס, פרק מ"ג (41 דקות, 14MB). ג' בטבת תשנ"ו.

שיעור 78, עמ' רס"ב, פרק מ"ה (48 דקות, 17MB). י' בטבת תשנ"ו.

שיעור 79, עמ' רס"ו, פרק מ"ו (34 דקות, 12MB). י"ז בטבת תשנ"ו.

שיעור 80, עמ' רס"ט, פרק מ"ז (40 דקות, 14MB). כ"ד בטבת תשנ"ו.

שיעור 81, עמ' ר"ע, פרק מ"ח (34 דקות, 12MB). ב' בשבט תשנ"ו. חסרה תחילת ההקלטה.

 

חלק ג':

שיעור 1, עמ' רע"ה, הקדמה (33 דקות, 12MB). ט' בשבט תשנ"ו.

שיעור 2, עמ' רע"ז, פרק א' (39 דקות, 14MB). ט"ז בשבט תשנ"ו.

שיעור 3, עמ' רע"ז, פרק ב' (38 דקות, 14MB). כ"ג בשבט תשנ"ו.

שיעור 4, עמ' רע"ח, פרק ב' (6 דקות, 2MB). ל' בשבט תשנ"ו. חסרה תחילת ההקלטה.

שיעור 5, עמ' רע"ח, פרק ב' (37 דקות, 13MB). ז' באדר תשנ"ו.

שיעור 6, עמ' רפ"א, פרק ד' (47 דקות, 17MB). כ"א באדר תשנ"ו.

שיעור 7, עמ' רפ"ב, פרק ה' (27 דקות, 10MB). ו' בניסן תשנ"ו.

שיעור 8, עמ' רפ"ג, פרק ו' (37 דקות, 13MB). כ"ז בניסן תשנ"ו. דילוג באמצע ההקלטה.

שיעור 9, עמ' רפ"ה, פרק ח' (46 דקות, 16MB). י"א באייר תשנ"ו.

שיעור 10, עמ' רפ"ז, פרק ח' (51 דקות, 18MB). י"ח באייר תשנ"ו.

שיעור 11, עמ' ר"צ, פרק ט' (39 דקות, 14MB). כ"ה באייר תשנ"ו.

שיעור 12, עמ' רצ"ב, פרק י"א (28 דקות, 10MB). ג' בסיון תשנ"ו. חסר סוף ההקלטה.

שיעור 13, עמ' רצ"ב, פרק י"א (14 דקות, 5MB). י' בסיון תשנ"ו. חסרה תחילת ההקלטה.

שיעור 14, עמ' רצ"ד, פרק י"ב (39 דקות, 14MB). א' בתמוז תשנ"ו.

שיעור 15, עמ' רצ"ט, פרק י"ג (52 דקות, 19MB). י"ב באלול תשנ"ו.

שיעור 16, עמ' ש"ג, פרק י"ג (53 דקות, 19MB). י"ט באלול תשנ"ו.

שיעור 17, עמ' ש"ג, פרק י"ד (63 דקות, 22MB). כ"ו באלול תשנ"ו.

שיעור 18, עמ' ש"ה, פרק ט"ו (45 דקות, 16MB). ד' בתשרי תשנ"ז. חסר סוף ההקלטה.

שיעור 19, עמ' ש"ו, פרק ט"ז (49 דקות, 18MB). כ"ה בתשרי תשנ"ז.

שיעור 20, עמ' ש"ז, פרק ט"ז (22 דקות, 8MB). ב' במרחשוון תשנ"ז. חסר סוף ההקלטה.

שיעור 21, עמ' ש"ט, פרק י"ז (59 דקות, 21MB). ט"ז במרחשוון תשנ"ז.

שיעור 22, עמ' שי"ב, פרק י"ז (30 דקות, 11MB). א' בכסלו תשנ"ז.

שיעור 23, עמ' שי"ב, פרק י"ז (46 דקות, 16MB). ח' בכסלו תשנ"ז.

שיעור 24, עמ' שי"ג, פרק י"ז (43 דקות, 15MB). ט"ו בכסלו תשנ"ז.

שיעור 25, עמ' שי"ד, פרק י"ח (38 דקות, 14MB). כ"ב בכסלו תשנ"ז.

שיעור 26, עמ' שי"ד, פרק י"ח (37 דקות, 13MB). ז' בטבת תשנ"ז.

שיעור 27, עמ' שט"ו, פרק י"ח (45 דקות, 16MB). י"ז בטבת תשנ"ז.

שיעור 28, עמ' שמ"ד, פרק ל' (24 דקות, 9MB). כ"א באלול תשנ"ז.

שיעור 29, עמ' שמ"ו, פרק ל"א (11 דקות, 4MB). כ"ח באלול תשנ"ז.

שיעור 30, עמ' ש"נ, פרק ל"ב (30 דקות, 11MB). ד' במרחשוון תשנ"ח.

שיעור 31, עמ' שנ"א, פרק ל"ג (32 דקות, 14MB). י"א במרחשוון תשנ"ח.

שיעור 32, עמ' שנ"ב, פרק ל"ד (29 דקות, 10MB). י"ח במרחשוון תשנ"ח. חסר סוף ההקלטה.

שיעור 33, עמ' שנ"ג, פרק ל"ה (45 דקות, 16MB). כ"ה במרחשוון תשנ"ח.

שיעור 34, עמ' שנ"ה, פרק ל"ו (21 דקות, 8MB). ג' בכסלו תשנ"ח.

שיעור 35, עמ' שנ"ז, פרק ל"ז (37 דקות, 13MB). י' בכסלו תשנ"ח.

שיעור 36, עמ' שנ"ח, פרק ל"ז (35 דקות, 12MB). י"ז בכסלו תשנ"ח. השיעור מתחיל בעמ' ש"ס ואז חוזר לעמ' שנ"ח.

שיעור 37, עמ' ש"ס, פרק ל"ז (40 דקות, 14MB). א' טבת תשנ"ח.

שיעור 38, עמ' ש"ס, פרק ל"ז (30 דקות, 11MB). ח' בטבת תשנ"ח.

שיעור 39, עמ' שס"ב, פרק ל"ח (45 דקות, 16MB). ט"ו בטבת תשנ"ח.

שיעור 40, עמ' שס"ד, פרק ל"ט (36 דקות, 13MB). כ"ב בטבת תשנ"ח.

שיעור 41, עמ' שס"ה, פרק מ' (36 דקות, 13MB). כ"ט בטבת תשנ"ח.

שיעור 42, עמ' שס"ו, פרק מ' (36 דקות, 13MB). ז' בשבט תשנ"ח.

שיעור 43, עמ' שס"ו, פרק מ' (38 דקות, 14MB). י"ד בשבט תשנ"ח.

שיעור 44, עמ' שס"ז, פרק מ"א (39 דקות, 14MB). כ"א בשבט תשנ"ח.

שיעור 45, עמ' שס"ח, פרק מ"א (25 דקות, 9MB). כ"ח בשבט תשנ"ח.

שיעור 46, עמ' שס"ח, פרק מ"א (27 דקות, 10MB). י"ב באדר תשנ"ח.

שיעור 47, עמ' ש"ע, פרק מ"א (25 דקות, 9MB). י"ט באדר תשנ"ח.

שיעור 48, עמ' ש"ע, פרק מ"א (36 דקות, 13MB). כ"ו באדר תשנ"ח.

שיעור 49, עמ' שע"א, פרק מ"א (33 דקות, 12MB). ד' בניסן תשנ"ח.

שיעור 50, עמ' שע"ו, פרק מ"ג (6 דקות, 2MB). ט' באייר תשנ"ח. חסרה תחילת ההקלטה.

שיעור 51, עמ' שע"ז, פרק מ"ד (26 דקות, 9MB). ט"ז באייר תשנ"ח.

שיעור 52, עמ' שע"ח, פרק מ"ה (40 דקות, 14MB). כ"ג באייר תשנ"ח.

שיעור 53, עמ' שע"ט, פרק מ"ה (5 דקות, 2MB). א' בסיון תשנ"ח. חסר סוף ההקלטה.

שיעור 54, עמ' ש"פ, פרק מ"ה (31 דקות, 11MB). ח' בסיון תשנ"ח.

שיעור 55, עמ' שפ"ב, פרק מ"ו (44 דקות, 16MB). כ"ב בסיון תשנ"ח.

שיעור 56, עמ' שצ"ד, פרק מ"ט (42 דקות, 15MB). ג' באלול תשנ"ח.

שיעור 57, עמ' שצ"ט, פרק מ"ט (27 דקות, 10MB). כ"ד באלול תשנ"ח.

שיעור 58, עמ' ת', פרק נ' (44 דקות, 16MB). כ"ג בתשרי תשנ"ט.

שיעור 59, עמ' ת"ב, פרק נ' (29 דקות, 10MB). ל' בתשרי תשנ"ט.

שיעור 60, עמ' ת"ד, פרק נ"א (30 דקות, 11MB). י"ד במרחשוון תשנ"ט.

שיעור 61, עמ' ת"ד, פרק נ"א (49 דקות, 17MB). כ"ח במרחשוון תשנ"ט.

שיעור 62, עמ' ת"ד, פרק נ"א (37 דקות, 13MB). ה' בכסלו תשנ"ט.

שיעור 63, עמ' ת"ו, פרק נ"א (46 דקות, 16MB). י"ב בכסלו תשנ"ט.

שיעור 64, עמ' ת"ו, פרק נ"א (32 דקות, 12MB). י"ט בכסלו תשנ"ט.

שיעור 65, עמ' ת"ז, פרק נ"א (19 דקות, 7MB). ג' טבת תשנ"ט.

שיעור 66, עמ' ת"ח, פרק נ"א (25 דקות, 9MB). י"ז בטבת תשנ"ט.

שיעור 67, עמ' ת"ט, פרק נ"א (36 דקות, 13MB). כ"ד בטבת תשנ"ט.

שיעור 68, עמ' ת"י, פרק נ"ב (20 דקות, 7MB). ב' בשבט תשנ"ט.

שיעור 69, עמ' תי"ב, פרק נ"ד (24 דקות, 9MB). ט' בשבט תשנ"ט.

שיעור 70, עמ' תי"ג, פרק נ"ד (34 דקות, 12MB). ט"ז בשבט תשנ"ט.

שיעור 71, עמ' תי"ג, פרק נ"ד (24 דקות, 9MB). כ"ג בשבט תשנ"ט.

שיעור 72, עמ' תט"ו, פרק נ"ד (39 דקות, 14MB). ל' בשבט תשנ"ט.