הרב אורי שרקי

גורל אחד לעזאזל

דרשת שבת שובה, ט' בתשרי תשפ"אהקלטת וידאו