הרב אורי שרקי

מסכת ביצה

טכניון, סדרת תשנ"ב-תשנ"דקבצי MP3, הועברו מקלטות (חסרות הקלטות של חלק מהשיעורים):

שיעור 1, דף כ"ג, עמוד ב'. א' בניסן תשנ"ג. 36 דקות. 13MB. חסרה תחילת ההקלטה.

שיעור 2, דף כ"ד, עמוד ב'. י"ג באייר תשנ"ג. 43 דקות. 15MB.

שיעור 3, דף כ"ה, עמוד א'. כ"ז באייר תשנ"ג. 20 דקות. 7MB. איכות הקלטה גרועה.

שיעור 4, דף כ"ה, עמוד א'. י"ט בסיון תשנ"ג. 21 דקות. 7MB. איכות הקלטה גרועה.

שיעור 5, דף כ"ה, עמוד ב'. כ"ו בסיון תשנ"ג. 26 דקות. 9MB. חסרה תחילת ההקלטה. איכות הקלטה גרועה בתחילת הקובץ.

שיעור 6, דף כ"ו, עמוד א'. ג' בתמוז תשנ"ג. 7 דקות. 3MB. חסרה תחילת ההקלטה. איכות הקלטה גרועה.

שיעור 7, דף כ"ח, עמוד א'. כ"ח באלול תשנ"ג. 33 דקות. 12MB.

שיעור 8, דף כ"ח, עמוד א'. 9 דקות. 3MB.

שיעור 9, דף כ"ח, עמוד ב'. 35 דקות. 12MB. חסרה תחילת ההקלטה.

שיעור 10, דף כ"ח, עמוד ב'. 34 דקות. 12MB.

שיעור 11, דף כ"ח, עמוד ב'. י"א במרחשוון תשנ"ד. 38 דקות. 13MB. חסרה תחילת ההקלטה.

שיעור 12, דף כ"ט, עמוד א'. י"ח במרחשוון תשנ"ד. 32 דקות. 11MB.

שיעור 13, דף כ"ט, עמוד ב'. כ"ה במרחשוון תשנ"ד. 35 דקות. 12MB.

שיעור 14, דף ל', עמוד א'. ב' בכסלו תשנ"ד. 37 דקות. 13MB.

שיעור 15, דף ל"א, עמוד א'. ט' בכסלו תשנ"ד. 32 דקות. 11MB.

שיעור 16, דף ל"א, עמוד ב'. ט"ז בכסלו תשנ"ד. 37 דקות. 13MB.

שיעור 17, דף ל"ב, עמוד א'. כ"ג בכסלו תשנ"ד. 39 דקות. 14MB.

שיעור 18, דף ל"ב, עמוד ב'. ז' בטבת תשנ"ד. 33 דקות. 12MB.

שיעור 19, דף ל"ג, עמוד א'. י"ד בטבת תשנ"ד. 36 דקות. 13MB.

שיעור 20, דף ל"ג, עמוד ב'. כ"א בטבת תשנ"ד. 39 דקות. 14MB.

שיעור 21, דף ל"ד, עמוד א'. ו' בשבט תשנ"ד. 44 דקות. 16MB.

שיעור 22, דף ל"ה, עמוד א'. י"ג בשבט תשנ"ד. 42 דקות. 15MB.

שיעור 23, דף ל"ה, עמוד ב'. כ"ז בשבט תשנ"ד. 37 דקות. 13MB.

שיעור 24, דף ל"ו, עמוד א'. ד' באדר תשנ"ד. 31 דקות. 11MB.

שיעור 25, דף ל"ו, עמוד ב'. י"א באדר תשנ"ד. 39 דקות. 14MB.

שיעור 26, דף ל"ז, עמוד א'. י"ח באדר תשנ"ד. 37 דקות. 14MB.

שיעור 27, דף ל"ז, עמוד א'. כ"ה באדר תשנ"ד. 23 דקות. 8MB.

שיעור 28, דף ל"ז, עמוד ב'. ג' בניסן תשנ"ד. 37 דקות. 13MB. חסרה תחילת ההקלטה.

שיעור 29, דף ל"ח, עמוד א'. כ"ד בניסן תשנ"ד. 49 דקות. 17MB.

שיעור 30, דף ל"ט, עמוד א'. א' באייר תשנ"ד. 21 דקות. 8MB. חסרה תחילת ההקלטה.

שיעור 31, דף ל"ט, עמוד א'. ח' באייר תשנ"ד. 20 דקות. 7MB.

שיעור 32, דף ל"ט, עמוד ב'. ט"ו באייר תשנ"ד. 49 דקות. 17MB.

שיעור 33, דף ל"ט, עמוד ב'. כ"ב באייר תשנ"ד. 41 דקות. 15MB.

שיעור 34, דף מ', עמוד א'. כ"ט באייר תשנ"ד. 49 דקות. 17MB. חסרה תחילת ההקלטה.