הרב אורי שרקי

ספר "דרך עץ חיים" לרמח"ל

טכניון, סדרת תשנ"וקבצי MP3:

שיעור 1, 18 דקות. י"ט בכסלו תשנ"ו.

שיעור 2, 20 דקות. 7MB. ג' בטבת תשנ"ו.

שיעור 3, 15 דקות. 5MB. י' בטבת תשנ"ו.

שיעור 4, 35 דקות. 13MB. חסר סוף ההקלטה.

שיעור 5, 11 דקות. 4MB. ב' בשבט תשנ"ו. חסרה תחילת ההקלטה.

שיעור 6, 40 דקות. 14MB. ל' בשבט תשנ"ו.

שיעור 7, 25 דקות. 9MB. ז' באדר תשנ"ו. חסר סוף ההקלטה.

שיעור 8, 24 דקות. 8MB. כ"א באדר תשנ"ו.

שיעור 9, 38 דקות. 14MB. ו' בניסן תשנ"ו.

שיעור 10, 33 דקות. 12MB. כ"ז בניסן תשנ"ו.

שיעור 11, 38 דקות. 13MB. י"א באייר תשנ"ו. חסר סוף ההקלטה.

שיעור 12, 24 דקות. 9MB. י"ח באייר תשנ"ו.