הרב אורי שרקי

מה חידש הרב יהודא-ליאון אשכנזי (מניטו) בקריאת המקורות?

מרחשוון תשפ"אהקלטת וידאו