הרב אורי שרקי

משפחת אברהם אבינו

קיץ תשע"ה, מכללת הרצוגהקלטת וידאו