משנתו של הרב אשכנזי (מניטו)

ט"ו במרחשוון תשפ"א

שאלה:

האם משנת הרב יהודה אשכנזי (מניטו) רלוונטית לימינו?


תשובה:

שאלה כזאת אינה מוצאת את המענה שלה אצל מורי הדור אלא אצל הדור עצמו. אם הדור מוצא בה מענה לתהיותיו, זה בעצמו אומר שהיא רלוונטית עבורו, ולא משאלת הלב של מי שמבקש שהדור יישמע דווקא להדרכותיו, ביחוד אם הן באות להעלות על נס את צרות האופקים. ועיין אורות התורה יב, ה.