האם הציונות הדתית הגזימה עם קידוש החול?

מתוך שיחה בין הרב אורי שרקי לבין הרב חגי שטמלר בהנחיית ספי גלדצהלר

אדר תשפ"אהקלטת וידאו