הרב אורי שרקי

גדולת בניהו בן יהוידע, דוד המלך והשימוש בכוחות החול

מתוך שיעור בספר "אדר היקר" לראי"ה קוק

מכון מאיר, תשע"זהקלטת וידאו