הרב אורי שרקי

שמות - המילדות העבריות ומעמד החוק באומות העולם

מתוך שיעור על ספר שמות

מכון מאיר, תשס"והקלטת וידאו