הרב אורי שרקי

תנורו של עכנאי - האם אין הלכה כבת קול?

מתוך שיעור על ספר ויקרא

מכון מאיר, י״א באדר תשס״זהקלטת וידאו