הרב אורי שרקי

פרק חלק של מסכת סנהדרין

כולל ישורון, ירושלים, סדרת תשע"טקבצי MP3, חלק מההקלטות באיכות גרועה.

שיעור 1, 39 דקות, 9MB.

שיעור 2, 41 דקות, 10MB.

שיעור 3, 39 דקות, 9MB.

שיעור 4, 40 דקות, 10MB.

שיעור 5, 37 דקות, 9MB.

שיעור 6, 37 דקות, 9MB.

שיעור 7, 39 דקות, 9MB.

שיעור 8, 42 דקות, 10MB.

שיעור 9, 41 דקות, 10MB.

שיעור 10, 38 דקות, 9MB.

שיעור 11, 43 דקות, 10MB.

שיעור 12, 43 דקות, 10MB.

שיעור 13, 35 דקות, 8MB.

שיעור 14, 34 דקות, 8MB.

שיעור 15, 31 דקות, 7MB.

שיעור 16, 41 דקות, 10MB.

שיעור 17, 40 דקות, 9MB.

שיעור 18, 42 דקות, 10MB.

שיעור 19, 36 דקות, 9MB.

שיעור 20, 40 דקות, 10MB.

שיעור 21, 41 דקות, 10MB.

שיעור 22, 42 דקות, 10MB.

שיעור 23, 33 דקות, 8MB.

שיעור 24, 21 דקות, 5MB.

שיעור 25, 42 דקות, 10MB.

שיעור 26, 41 דקות, 10MB.

שיעור 27, 40 דקות, 10MB.

שיעור 28, 42 דקות, 10MB.

שיעור 29, 35 דקות, 8MB.

שיעור 30, 31 דקות, 8MB.

שיעור 31, 35 דקות, 8MB.

שיעור 32, 32 דקות, 8MB.

שיעור 33, 37 דקות, 9MB.

שיעור 34, 43 דקות, 10MB.

שיעור 35, 41 דקות, 10MB.

שיעור 36, 38 דקות, 9MB.

שיעור 37, 41 דקות, 10MB.

שיעור 38, 41 דקות, 10MB.

שיעור 39, 37 דקות, 9MB.

שיעור 40, 40 דקות, 9MB.

שיעור 41, 39 דקות, 9MB.

שיעור 42, 42 דקות, 10MB.

שיעור 43, 43 דקות, 10MB.

שיעור 44, 44 דקות, 11MB.

שיעור 45, 42 דקות, 10MB.

שיעור 46, 42 דקות, 10MB.

שיעור 47, 44 דקות, 10MB.

שיעור 48, 43 דקות, 10MB.

שיעור 49, 43 דקות, 10MB.

שיעור 50, 42 דקות, 10MB.

שיעור 51, 38 דקות, 13MB.

שיעור 52, 42 דקות, 10MB.

שיעור 53, 38 דקות, 13MB.

שיעור 54, 43 דקות, 10MB.

שיעור 55, 41 דקות, 10MB.