הרב אורי שרקי

ישמעאל בן אברהם, מי ומה הוא?

קפה דעת, י-ם, תמוז תשפ"אהקלטת וידאו