הרב אורי שרקי

שמונה פרקים לרמב"ם

כולל ישורון, ירושלים, סדרת תשע"הקבצי MP3, חלק גדול מההקלטות באיכות גרועה.

שיעור 1, 45 דקות, 11MB.

שיעור 2, 45 דקות, 11MB.

שיעור 3, 41 דקות, 10MB.

שיעור 4, 39 דקות, 9MB.

שיעור 5, 43 דקות, 10MB.

שיעור 6, 35 דקות, 8MB.

שיעור 7, 41 דקות, 10MB.

שיעור 8, 40 דקות, 10MB.

שיעור 9, 44 דקות, 11MB.

שיעור 10, 44 דקות, 10MB.

שיעור 11, 46 דקות, 11MB.