הרב אורי שרקי

חידוש סנהדרין בימינו

אייר תשפ"אהקלטת וידאו