הרב אורי שרקי

מבוא לתלמוד ותושב"ע - מכון מאיר, תש"סקבצי MP3, הועברו מקלטות:

שיעור 1, 50 דקות, 18MB.

שיעור 2, 57 דקות. 20MB.

שיעור 3, 51 דקות. 18MB.

שיעור 4, 51 דקות. 18MB.

שיעור 5, 53 דקות. 19MB.

שיעור 6, 57 דקות. 20MB.

שיעור 7, 60 דקות. 21MB.

שיעור 8, 52 דקות. 18MB.

שיעור 9, 58 דקות. 21MB.

שיעור 10, 52 דקות. 19MB.