הרב אורי שרקי

ספר הכוזרי לרבי יהודה הלוי - כולל ישורון, י-ם, סדרת תשע"הקבצי MP3:


שיעור 1, מאמר א'. 43 דקות. 10MB.
שיעור 2, מאמר א'. 42 דקות. 15MB.
שיעור 3, מאמר א'. 43 דקות. 5MB. איכות הקלטה גרועה מאוד.
שיעור 4, מאמר א'. 43 דקות. 10MB.
שיעור 5, מאמר א'. 41 דקות. 10MB.
שיעור 6, מאמר א'. 39 דקות. 9MB.
שיעור 7, מאמר א'. 43 דקות. 15MB.
שיעור 8, מאמר א'. 43 דקות. 10MB.
שיעור 9, מאמר א'. 42 דקות. 10MB.
שיעור 10, מאמר א'. 41 דקות. 15MB.
שיעור 11, מאמר א'. 42 דקות. 15MB.
שיעור 12, מאמר א'. 44 דקות. 11MB.
שיעור 13, מאמר א'. 36 דקות. 13MB.
שיעור 14, מאמר א'. 41 דקות. 15MB.
שיעור 15, מאמר א'. 43 דקות. 10MB.
שיעור 16, מאמר א'. 35 דקות. 8MB.
שיעור 17, מאמר א'. 42 דקות. 10MB.
שיעור 18, מאמר א'. 40 דקות. 10MB.
שיעור 19, מאמר א'. 40 דקות. 10MB.
שיעור 20, מאמר א'. 40 דקות. 9MB.
שיעור 21, מאמר א'. 42 דקות. 10MB.
שיעור 22, מאמר ב'. 37 דקות. 9MB.
שיעור 23, מאמר ב'. 43 דקות. 10MB.
שיעור 24, מאמר ב'. 38 דקות. 9MB.
שיעור 25, מאמר ב'. 43 דקות. 10MB.
שיעור 26, מאמר ב'. 43 דקות. 10MB.
שיעור 27, מאמר ב'. 40 דקות. 14MB.
שיעור 28, מאמר ב'. 46 דקות. 16MB.
שיעור 29, מאמר ב'. 43 דקות. 15MB.
שיעור 30, מאמר ב'. 39 דקות. 14MB.
שיעור 31, מאמר ב'. 43 דקות. 15MB.
שיעור 32, מאמר ב'. 38 דקות. 9MB.
שיעור 33, מאמר ב'. 40 דקות. 14MB.
שיעור 34, מאמר ב'. 41 דקות. 14MB.
שיעור 35, מאמר ב'. 43 דקות. 10MB.
שיעור 36, מאמר ב'. 43 דקות. 5MB. איכות הקלטה גרועה מאוד.
שיעור 37, מאמר ב'. 43 דקות. 15MB.
שיעור 38, מאמר ב'. 44 דקות. 16MB.
שיעור 39, מאמר ב'. 40 דקות. 14MB.
שיעור 40, מאמר ג'. 45 דקות. 11MB.
שיעור 41, מאמר ג'. 40 דקות. 9MB.
שיעור 42, מאמר ג'. 43 דקות. 15MB.
שיעור 43, מאמר ג'. 42 דקות. 10MB.
שיעור 44, מאמר ג'. 40 דקות. 10MB.
שיעור 45, מאמר ג'. 38 דקות. 9MB.
שיעור 46, מאמר ג'. 38 דקות. 9MB.
שיעור 47, מאמר ג'. 39 דקות. 9MB.
שיעור 48, מאמר ג'. 41 דקות. 10MB.
שיעור 49, מאמר ג'. 44 דקות. 10MB.
שיעור 50, מאמר ג'. 42 דקות. 15MB.
שיעור 51, מאמר ג'. 42 דקות. 10MB.
שיעור 52, מאמר ג'. 42 דקות. 10MB.
שיעור 53, מאמר ג'. 40 דקות. 10MB.
שיעור 54, מאמר ג'. 44 דקות. 11MB.
שיעור 55, מאמר ג'. 42 דקות. 10MB.
שיעור 56, מאמר ג'. 40 דקות. 10MB.
שיעור 57, מאמר ג'. 42 דקות. 10MB.
שיעור 58, מאמר ג'. 42 דקות. 10MB.
שיעור 59, מאמר ג'. 40 דקות. 10MB.
שיעור 60, מאמר ד'. 41 דקות. 10MB.
שיעור 61, מאמר ד'. 43 דקות. 10MB.
שיעור 62, מאמר ד'. 42 דקות. 10MB.
שיעור 63, מאמר ד'. 39 דקות. 9MB.
שיעור 64, מאמר ד'. 42 דקות. 10MB.
שיעור 65, מאמר ד'. 40 דקות. 9MB.
שיעור 66, מאמר ד'. 33 דקות. 8MB.
שיעור 67, מאמר ד'. 40 דקות. 9MB.