הרב אורי שרקי

הבהרה

י"ח בתמוז תשפ"א
לצערי מתפרסם ברשת תרגום של מאמרו של הרב אליהו בן אמוזג זצ"ל בשם "שפינוזה והקבלה" שתרגמתי לפני שנים רבות על פי בקשתו של הרב אליהו זייני שליט"א. לא נתתי רשות לשום אדם לצלם את התרגום הזה, ובודאי גם לא להפיצו ברשתות. הזכויות על המאמר הן של הרב אליהו זייני בלבד, שבכוונתו לפרסם אותו עם עוד כתבים של הרב בן אמוזג, ואין כל רשות להשתמש ללא רשותו בחומר הזה. יש בכך חומרה מהבחינה המוסרית ההלכתית והמשפטית.