הרב אורי שרקי

איך הקב"ה נתן את תורתו למי שיכול לטעות?

מתוך שיעור על ספר ויקרא

מכון מאיר, ד' באדר תשס״זהקלטת וידאו