הרב אורי שרקי

ספר "אורות הקודש" לראי"ה קוק

כולל "ארץ חמדה", תשפ"אשיעורים נפרדים מתוך הסדרה:

חלק ב', הקודש הכללי, פרק ד', 50 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 18MB).

חלק ב', הקודש הכללי, פרק ט"ו, 57 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 20MB).

חלק ב', החיות העולמית, פרק כ"ח, 41 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 15MB).

חלק ב', החיות העולמית, פרק מ', 58 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 21MB).

חלק ב', האחדות הכוללת, פרק ב', 59 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 21MB).

חלק ב', האחדות הכוללת, פרק ד', 60 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 21MB).

חלק ב', האחדות הכוללת, פרק ח', 60 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 21MB).

חלק ב', האחדות הכוללת, פרק ט', 59 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 21MB).

חלק ב', האחדות הכוללת, פרק ט"ו, 61 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 22MB).

חלק ב', האחדות הכוללת, פרק כ', 59 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 21MB).

חלק ב', האחדות הכוללת, פרק כ"ג, 59 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 21MB).

חלק ב', האחדות הכוללת, פרק כ"ז, 59 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 21MB).