הנדר של יעקב אבינו

כ"א בשבט תשס"ז

שאלה:

1. כידוע יעקב נודר נדר ואומר שאם הקב"ה ישמור עליו בדרכו לא"י והיה לי לאלוקים - מה עניינו ותועלתו ומטרתו של נדר זה ועל מה ולמה מתנה כל אדם בעולם תנאים עם הקב"ה, הרי זה לא מקובל שעבד יעשה תנאים עם אדונו!!!

2. וכן האם היה משתנה משהו במציאות לולא הנדר של יעקב ונדרם של אחרים בהיסטוריה היהודית בכלל?!

תשובה:

1. כוונת יעקב היא שאם ה' שומר עליו, מתברר שה' הוא לו לאלוהים, כלומר שהוא מייחד שמו עליו, כמשמעות הביטוי "והייתי לכם לאלוהים" בכל מקום.

2. יעקב יסד את מערכת היחסים הדו-צדדית בין ישראל לאביהם שבשמים.