הרב אורי שרקי

הלכות מתנות עניים לרמב"ם

ביה"כ "בית יהודה", י-םהקלטת וידאו