אינטרנט בבית

כ"א בשבט תשס"ז

שאלה:

מה דעת הרב בנושא אחזקת אינטרנט בבית (מובן שכל מקרה בפועל, לגופו - אני מתכוון, גישה עקרונית לנושא)? האם האדם יכול להיות מנותק מהמידע המציף היום את התרבות?

תשובה:

אני מחזיק אינטרנט בבית. ככל שיש יותר קדושה, כך פחות סכנה. זה אתגר.