שירת נשים וסירוב פקודה

דיון בין הרב אורי שרקי לבין פרופ' קרלו שטרנגר

תשע"בהקלטת וידאו